Till undermeny Karta Kontakt

Kommunanställda utbildas om psykisk hälsa

2018-09-13

hjärta av händer  - ny 420

 

Under början av september har många anställda i Knivsta kommun tagit del i olika utbildningar om psykisk hälsa och ohälsa. 

Första hjälpen i psykisk hälsa för unga

Under två heldagar har vård- och omsorgskontoret erbjudit en ”Utbildning i första hjälpen i psykisk hälsa för ungdomar”. Målgruppen har varit alla inom kommunen som jobbar med unga; till exempel socialsekreterare, fritidspedagoger, kuratorer och pedagoger.  

Utbildningen, som görs i samarbete med Region Uppsala och finansieras med hjälp av statliga medel, lär ut en handlingsplan för de som möter unga personer i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Fokus är ungdomar mellan 12 och 18 år. Förutom en beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna, finns avsnitt om ungdomsutveckling, ätstörningar och reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. 

 

Handlingsplan vid krislägen

Utbildningen kommer ursprungligen från Australien, är evidensbaserad och används i ett tjugotal länder. Instruktörerna är utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska institutet. Caroline Trygg, som till vardags jobbar på Stegens arbetsrehabilitering i Knivsta kommun, är en av instruktörerna.

- Med den här utbildningen vill vi sprida kunskap om en handlingsplan till psykisk hälsa. Inom den kroppsliga vården finns ju ramsan L-ABC – Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock. Vår ”ramsa” vid första hjälpen är BLEUS – Bedöm situationen - ta kontakt, Lyssna öppet och fördomsfritt, Erbjud stöd och information, Uppmuntra personen att söka professionell hjälp samt Stöd personen att söka andra hjälpresurser, berättar Caroline Trygg. 

Att vara barn med en psykiskt sjuk förälder

Under en heldag i början av september bjöd utbildningskontoret in till en seminariedag för yrkesgrupper inom kommunen som på olika sätt möter barn som har en förälder med psykisk sjukdom. Föreläsare och instruktörer kom från Schizofreniförbundet och bidrog med en satsning på kunskapshöjning och nätverkande kring barn och ungdomar som har föräldrar med psykossjukdom. Enligt organisationen ”Maskrosbarn” lever ett par hundra tusen barn i Sverige i hem där de far illa på grund av föräldrars sjukdom eller missbruk.

Cirka 60 deltagare medverkade från skola, förskola, Elevhälsa, socialtjänst, socialpsykiatri och polis. Tillsammans såg man filmen ”Flickan, mamman och demonerna” av Suzanne Osten. Filmen väckte starka känslor och bidrog med stor kunskap. Arbete i grupper med blandade professioner bidrog till ökad förståelse och samverkan kring målgruppen. I februari kommer utbildningskontoret anordna en uppföljning på temat.
 
  • Senast uppdaterad 13 sep 2018