Till undermeny Karta Kontakt

Buss till skolan

ULbuss

Busskort för elever som har skolskjuts till anvisad
grundskola

Under vecka 33 kommer UL att skicka hem busskort till de elever som är skolskjutsberättigade, tillsammans med ett informationsbrev om hur busskortet ska aktiveras. Om ditt barn inte får något busskort under vecka 33 tar du kontakt med din skola.

Skolkort för dig som går i gymnasiet i Uppsala

Under vecka 33 kommer UL att skicka hem ditt skolkort tillsammans med ett informationsbrev om hur kortet ska aktiveras. Du måste ha ditt kort med dig första dagen du åker till skolan.
Om du inte får något skolkort under vecka 33 ring till Kontaktcenter Knivsta på telefon 018-34 70 00.

Mer information, klicka i högerspalten

  • Senast uppdaterad 21 aug 2015