Till undermeny Karta Kontakt

Ändring av detaljplan

Detaljplan Knivstahemmet

Ändring genom tillägg till detaljplan för Knivstahemmet.

Byggnadsnämnden beslutade den 25 november 2014 att anta Ändring genom tillägg till detaljplan för Knivstahemmet. Beslutet om antagande vann laga kraft den 30 december 2014.
Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10)
14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum
planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Bygg- och miljönämnden

  • Senast uppdaterad 8 apr 2015