Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till Detaljplan för Målsta 2:38

Målsta

Ett förslag till Detaljplan för Målsta 2:38, finns ute på samråd från och med 11 mars till och med 8 april 2015.

Planområdet är beläget i Jansberg, på fastigheten Målsta 2:38.
Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för uppförandet av 20-28 nya tomter för bostadsbebyggelse samt möjligheten att ordna vatten- och avloppsfrågan för den tillkommande bebyggelsen på fastigheten.

Mer information om detta finns i högerspalten här på sidan.

  • Senast uppdaterad 20 okt 2015