Till undermeny Karta Kontakt

Den tidigare häktade mannen frigiven

Informationen är uppdaterad 19 januari kl 16.20

Den man som tidigare suttit misstänkt för övergrepp mot barn vid en fristående förskola i Knivsta är frigiven, och inga misstankar mot honom kvarstår. Det meddelar kammaråklagaren vid Uppsala tingsrätt.

Den grupp som Knivsta kommun bildade torsdag 15 januari med anledning av vad som hänt fortsätter sitt arbete. Kommunen bistår den fristående förskolan med stöd och hjälp.   

Ett brev från kommunens utbildningschef har under dagen gått ut till alla föräldrar med barn i förskolan. Vidare fortsätter kommunen att arbeta för att kunna erbjuda stöd riktat till olika målgrupper:

Föräldrar vid den aktuella förskolan

På kommunens elevhälsa finns psykolog och kurator. Hit kan föräldrarna på den aktuella förskolan söka sig för att prata om sin oro. Elevhälsan kan också hjälpa till att slussa vidare till ytterligare hjälp för den som behöver det. Även Landstinget är delaktigt och tillgängligt med de resurser som kan behövas. 

Föräldrar i andra förskolor

All personal inom förskolan har fått information om händelsen, och är beredd att under förskolans öppettider svara på frågor från dig som förälder. Personalen har också uppmanats att under en tid framöver vara extra lyhörd inför barnens och föräldrarnas reaktioner, och på bästa sätt ta hand om dem enligt de rutiner som kommunen eller den fristående förskolan har.

Känner man sig orolig och tycker att man behöver ytterligare stöd utöver det som kommunen eller den fristående förskolan kan ge, vänder man sig till Landstinget: 

  • Vårdcentralen i Knivsta, 018-611 69 20
  • Barn- och ungdomspsyk, 018-611 25 29
  • Landstingets växel, 018-611 00 00
  • Vårdguiden, telefon 1177, webbplats www.1177.se

Personalen i de kommunala förskolorna, skolorna och fritidsverksamheten

All personal inom förskolan och skolan samt fritidsverksamheten har fått information om det inträffade. Alla chefer har ett extra ansvar att under den kommande perioden lägga tid på kontakter med sina anställda. Det är i första hand sin närmsta chef man ska prata med om man känner oro eller olust inför det inträffade.

Personal vid den aktuella förskolan

Vid den aktuella förskolan ansvarar ledningen för stöd till den egna personalen. Kommunen för dialog med förskolan för att säkerställa att personalen får det stöd som behövs.

Allmänheten

En sådan här händelse kan skapa oro och riva upp känslor. Känner man att man behöver stöd ska man vända sig till Landstinget:

  • Vårdcentralen i Knivsta, 018-611 69 20
  • Landstingets Barn- och ungdomspsyk, telefon: 018-611 25 29
  • Landstingets växel, 018-611 00 00
  • Vårdguiden, telefon 1177, webbplats: www.1177.se
  • Senast uppdaterad 21 jan 2015