Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till ny renhållningsordning

Soptunnor i snö

 

 

 

Revidering har gjorts av den kommunala renhållningsordningen omfattande avfallsplan och föreskrifter. Beslut om revideringen togs i kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-02-18.

Bakgrund

 

 

 

Den ursprungliga avfallsplanen började gälla 1 januari 2011. Eftersom många av åtgärderna i den ursprungliga planen var genomförda, och det därmed fanns ett behov av att uppdatera handlingsplanen beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott i februari 2014 att en revidering skulle göras.
Den reviderade renhållningsordningen kommer att ställas ut under perioden 2015-02-04 till 2015-03-04 i kommunhusets entré, bibliotek samt på kommunens hemsida. Den kommer också att skickas på remiss till berörda aktörer.

Fullständig information finns på Avfall & Återvinningens sidor, länken finns i högerspalten.

 

  • Senast uppdaterad 8 apr 2015