Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta tvåa i undersökning om säkerhet

Tryggaste kommunen

 

Knivsta placerar sig på andra plats bland Sveriges kommuner i undersökningen ”Trygghet och säkerhet 2014”. Bäst placerar sig Ydre kommun. Placeringen har räknats fram utifrån hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder i byggnad, våldsbrott samt stöld- och tillgreppsbrott - i förhållande till folkmängd och samhällskostnad vid inträffade olyckor och brott.

De flesta av de kommuner som placerar sig bland de 20 första är antingen förortskommuner eller pendlarkommuner. Knivsta tillhör gruppen ”förortskommuner till större städer”, och har bland dessa den bästa placeringen.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som gör undersökningen, och de menar att resultatet ska tolkas med försiktighet. Det sammanvägda värdet gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av hur säker en kommun är, även om det indikerar att det inträffar få personskador, utvecklade bränder och brott i förhållande till folkmängd och samhällskostnad.

Undersökningen ingår i SKL:s ”Öppna jämförelser”. Med dessa vill SKL uppmuntra kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Mer information

Mer information om undersökningen finns på SKL:s webbplats. Du når den via länken till höger på sidan.

  • Senast uppdaterad 5 jan 2015