Till undermeny Karta Kontakt

Från kommunstyrelsens sammanträde 7 juli 2015

Styrelseklubba

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juli 2015 att uppdra till Kommunfastigheter att senarelägga byggstarten för Centrum för idrott och kultur, etapp 1. Det innebär att den konstfrusna uterinken ska vara klar för drifttagande hösten 2016.

Kommunstyrelsen beslutade även att uppdra åt Kommunfastigheter att undersöka möjligheten till att flytta fram färdigställandet av sporthallen med till årsskiftet 2017/2018.

  • Senast uppdaterad 22 jul 2015