Till undermeny Karta Kontakt

Mål och budget 2016

Mål och budget 2016

Budgeten fastställs av kommunfullmäktige och är kommunens viktigaste styrdokument. Den utgår ifrån kommunens vision och anger vad som är prioriterat under det närmaste året och under mandatperioden. Budgeten handlar både om pengar och om verksamhetens inriktning, med konkreta mål att uppnå innan årets slut.

Mer information och hela Mål- och budget 2016, finns i högerspalten här på sidan.

  • Senast uppdaterad 30 jul 2015