Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Gredelby 4:33 har vunnit laga kraft

gredelby 4:33

 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 att anta Detaljplan för Gredelby 4:33 med flera. Beslutet om antagandet vann laga kraft den 2 juni 2015.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap, måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.
  • Senast uppdaterad 15 jun 2015