Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Östra gärdet, del av Ängby 1:1

Östra Ängby

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för bostäder i flerbostadshus i 4-6 våningar i en kvartersformad struktur samt två byggrätter i 4-7 våningar och 8-15 våningar utmed Gredelbyleden med centrumverksamhet och bostäder.

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).  

Utställningslokal
Handlingarna finns utställda i entréplanet, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.   

Vill du lämna synpunkter?

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 21 augusti 2015 till 
Planenheten
741 75 KNIVSTA. 

Ange diarienumret BMK 2015-000072 på skrivelsen. 

Upplysningar

    
André van der Kaay
Fysisk planerare, 018 – 347000

  • Senast uppdaterad 7 dec 2015