Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan förskola intill Kölängsvägen

Kölängsvägen detaljplan

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 26 augusti 2015

Planens syfte

Syftet med planen är möjliggöra för en förskola intill Kölängsvägen. Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Här hittar du planen

Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. 

Informationen finns även tillgänglig på kommunens hemsida www.knivsta.se (genom sökvägen Bygga, bo & miljö/ detaljplaner/ pågående planer/ Detaljplan för förskola intill Kölängsvägen). Handlingarna finns tillgängliga från och med dagen då samrådet börjar.

 

 

 

 

  • Senast uppdaterad 7 dec 2015