Till undermeny Karta Kontakt

Översynen av de öppningsbara fönstren är klar

Översynen är klar gällande de öppningsbara fönstren i Kommunhuset.
Nu är översynen avslutad gällande de öppningsbara fönstren i Kommunhusets atrium. I samband med detta arbete har också alla öppningsbara fönster kompletterats med en säkerhetslina.

Kommunfastigheter har också för avsikt att utföra en statusbesiktning av huset för att säkerställa byggnadens alla delar.

 

  • Senast uppdaterad 15 jun 2015