Till undermeny Karta Kontakt

Så användes dina pengar 2014

Parkerade cyklar


Under 2014 deltog 510 elever i kulturskolans verksamheter, biblioteket fick 90 208 besök och 454 barn gick i simskola. Kart- och gisenheten producerade 47 bygglovkartor och Vård- och omsorgskontoret beviljade 52 809 hemtjänsttimmar. Vardagar stod 450 cyklar parkerade vid järnvägsstationen.

Blygsamt ekonomiskt resultat

Ekonomiskt har kommunstyrelsen och nämnderna överskridit sina budgetar med drygt 15 miljoner kronor, tillsammans. Bland annat tack vare ökade skatteintäkter och utdelning från kommunens bolag visar kommunens totala resultat ändå ett plus på nästan 1,9 miljoner kronor. 

Tillväxtkommun

Antalet invånare i kommunen ökade med 525 personer, delvis på grund av att det byggs mycket i Knivsta. Kommunens största investeringar har varit gator, årum och bullerskydd på det tidigare Sågenområdet i Knivsta centrum. 

Läs mer om 2014 års resultat

Det och mycket annat finns att läsa i sammanfattningen av kommunens årsredovisning  – Så användes dina pengar

Är du intresserad kan du också läsa hela årsredovisningen i en bläddervänlig version. 

Länkarna till höger på sidan tar dig till mer information.

  • Senast uppdaterad 11 maj 2015