Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Genvägen i Västra Nor

Del_av_vastra_Nor

Ett förslag till Detaljplan för Genvägen i Västra Nor, finns ute på granskning från och med den 27 maj till och med den 24 juni 2015.

Området ligger i södra Knivsta, nordost om Genvägen (förutom cirka 100 meter längts i norr). Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanen då syftet är att möjliggöra en ökad exploatering, främst bostäder, i området. En förhoppning är även att en kommande exploatering ska vara i samklang med ett större område, vilket redovisats i tidigare detaljplaneprogram för Norra och Västra Nor. Viss mark föreslås även tas i anspråk för fastigheter längs Genvägen för att ge möjlighet åt huvudmannen att bredda denna eller att skapa en enhetlig skötsel. Detaljplanens genomförande har inte bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan.

All information hittar du i högerspalten här på sidan.

  • Senast uppdaterad 20 okt 2015