Till undermeny Karta Kontakt

BMX/Dirtbana på gång

Bakhjul_cykel

En dirtbana är på gång att byggas. Knivsta kommun upplåter mark åt Attempt 99 för bygget av en dirtbana. Med hjälp av bidrag från kommunen kan Attempt 99 ställa i ordning anläggningen. Banan ligger i korsningen Gredelbyleden/Brunnbyvägen där syns den bra och är lätt att nå både från Alsike och Knivsta.

Just nu ser du hoppen, snart är även ramperna färdigbyggda.

Anläggningsregler för dig som cyklar

Du åker på egen risk, tänk på:

  • du alltid bär hjälm och ryggplatta rekommenderas
  • du väntar på din tur och inte leker på banområdet
  • när du har åkt färdigt, ställ i ordning banan och lägg presenningen på högarna
  • du lämnar området snyggt och städat, skräpet slänger du i sopkorgen
  • Senast uppdaterad 22 maj 2015