Till undermeny Karta Kontakt

Lekplatsen i Västra Ängby renoveras

lekparksgunga

 

Lekplatsen i Västra Ängby ska renoveras. Den gamla lekutrustningen tas bort och ny utrustning ska ställas ut. Det blir fler sittplatser och ny belysning.

Nya planteringar ingår också i planerna. Arbetet med rivning påbörjas inom kort. Under byggperioden är lekplatsen avstängd. Transporter av rivningsmaterial och massor sker via gång- och cykelvägen.

Välkomna till en nya lekplats i Västra Ängby efter sommaren!

  • Senast uppdaterad 20 maj 2015