Till undermeny Karta Kontakt

Fördubblad mängd insamlat matavfall i kommunen

Påse fångar matavfall

 

Under 2014 samlades nära 600 ton matavfall in från kommunens hushåll. Det är en fördubbling jämfört med insamlade mängder innan papperspåsen och hållaren infördes.

Matrester blir biogas

Det bästa för klimat, miljö och ekonomi är naturligtvis att vi äter upp all mat! Det är möjligt att ta till vara det mesta och göra chips av potatisskal t.ex. men kaffesump och annat oundvikligt lämnas till återvinning. Av resterna framställs biogas, ett koldioxidneutralt drivmedel som ersätter fossila alternativ vilka har negativ miljö- och klimatpåverkan. Genom att vara noga med utsorteringen av allt avfall bidrar du till en mer hållbar framtid. På kommunens hemsida knivsta.se under länken avfall och återvinning finns alltid aktuell information. Just nu arbetar avfallsavdelningen med en ny avfallsplan och renhållningsordning.

Obligatorisk insamling av matavfall

Matavfallsinsamlingen är obligatorisk i hela kommunen för hushåll som inte har dispens för hemkompost. Hushållen i tätorten har samlat in sitt matavfall separat sedan Knivsta kommun bildades. Innan 2010 använde hushållen vanliga plastkassar för matavfallet. I ett uppmärksammat projekt infördes papperspåsar och hållare, något som bidrar till bättre klimat och miljö på flera sätt. Med papperspåsar i den anpassade hållaren ventileras fukt från avfallet vilket minskar vikten. Omkring 20% lättare avfall ger mindre utsläpp vid transporterna. En positiv bieffekt av ett torrare avfall är att lukten minskar och flugor lägger inte sina ägg i torrt matavfall.

Biogas motsvarande nära 250000 liter bensin har kunnat framställas av matavfallet från kommunen sedan 2010. Genom återvinningen till biogas har nära 900 ton koldioxid hindrats från att nå atmosfären. Ytterligare besparing på drygt 500 ton blir lågt räknat konsekvensen av att vi ersatt fossilbränslen som bensin eller diesel med biogas. Det är inte dumt!

Steg för steg mot en hållbar kommun.
Earth hour-veckan 2015

earth hour 

 

  • Senast uppdaterad 7 apr 2015