Till undermeny Karta Kontakt

Lustfyllt lärande för hållbar utveckling

naturskolan_2014

Utbildningskontoret satsar på fortbildning för lärare i hållbar utveckling. Under 2014 drogs arbetet igång som fortsätter under våren.

Hållbar utveckling i undervisningen handlar om att få barn, ungdomar och vuxna att förstå förutsättningarna för hållbar utveckling. Men hur detta arbete ska integreras i undervisningen och över ämnesgränserna kan kännas svårt. Detta var något som blev tydligt när pedagoger från naturskolan träffade kollegor från de andra skolorna.

 Hur arbetar vi lustfyllt med hållbar utveckling? Hur förmedlar vi hopp och handlingskompetens istället för en känsla av vanmakt? Dessa frågor ställde sig pedagoger på Eda naturskola.

- -- När vi har olika naturskoleteman kommer hållbarhetsfrågorna ofta upp helt naturligt. Men hur arbetar vi långsiktigt och holistiskt med detta, säger Sara Antell, pedagog på naturskolan.

Tanken som väckts hos naturskolan fick stöd hos skolledningen. Under hösten 2014 drog arbetet igång som i första hand riktar sig mot lärare på högstadiet. Alla pedagoger har varit inbjudna till en halvdagsträff med en inspirerande och tankeväckande kabaré och efterföljande workshop. 

Under våren följer nu enskilda träffar med lärarlagen för att fördjupa diskussionerna. Diskussionerna kommer att kretsa kring mer praktiska övningar och hur man kan lägga upp undervisning kring hållbar utveckling. Förhoppningen är att fortbildningen ska leda till att lärare ska uppleva det som mer kul än svårt att arbeta med hållbar utveckling.

Fakta

Till år 2025 ska Knivsta kommun utvecklas till en modern småstad och levande landsbygd i samverkan.

Vision 2025 pekar också ut hållbar utveckling som en centralt tema för hur kommunen ska växa på ett ansvarsfullt sätt. 

Under veckan inför Earth Hour presenterar vi artiklar, aktiviteter, satsningar och åtgärder som på olika sätt visar vägen mot visionen.

Steg för steg mot en hållbar kommun.

earth hour

 

 

 

  • Senast uppdaterad 10 jul 2015