Till undermeny Karta Kontakt

Förslag till Detaljplan för kvarteret Murteglet, Gredelby 7:80

Utopia_sagen

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade 23 februari 2015 om att dela upp detaljplaneförslag för kvarteret Murteglet i två detaljplaner, Gredelby 7:78 och 7:80. Planområdet ligger på det så kallade Sågenområdet i Knivsta tätort. Planen är utställd i entrén i Kommunhuset. Skriftliga synpunkter lämnas senast den 13 maj 2015 till Planenheten, 741 75 Knivsta.

All information om kvarteret Murteglet hittar du via länkar i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 20 okt 2015