Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Margaretahemmet, Särsta 38:4

Margaretahemmet_nov_15


Ett förslag till Detaljplan för Margaretahemmet, Särsta 38,4 finns nu ute på samråd från den 4 november till och med den 30 november 2015.
Planområdet är beläget i den sydöstra delen av Knivsta tätort. Avståndet till centrum och järnvägsstationen är cirka 1,2 km. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av nya förskole- och skollokaler på södra delen av Särsta 38:4. 

På den norra delen prövas möjligheten att uppföra fyra nya byggnader för bostads- och centrumändamål. Syftet är också att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för att bevara områdets värdefulla kulturmiljö, samt möjliggöra centrum- bostad- och vårdboendeändamål i de befintliga byggnaderna.

Mer information hittar du till höger på denna sida.

  • Senast uppdaterad 4 nov 2015