Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Nor S:1, Olof Thunmans väg

plan nor

Ett förslag till Detaljplan för Nor S:1 Olof Thunmans väg, finns ute på granskning. Planområdet är beläget på östra sidan av sjön Valloxen, cirka 3 km från Knivsta tätort. Planens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att åstadkomma väl fungerande vatten-, avlopps- och trafiklösningar samt att säkerställa tillgängliga strandområden för allmänheten. Detaljplanens genomförande har inte bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan.

Mer information hittar du i högerspalten här på sidan.


  • Senast uppdaterad 9 nov 2015