Till undermeny Karta Kontakt

Snöröjning och halkbekämpning

snöväg


Visste du att kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt 30 kilometer gång –och cykelvägar i Knivsta och nya Alsike?  När det gäller gångbanorna inom detta område ansvarar respektive fastighetsägare för snöröjning och halkbekämpning utanför den egna fastigheten. Inom området finns det även kvartersgator som sköts av enskilda väghållare. 

Gång- och cykelbanor, trappor samt de större huvudgatorna prioriteras, vilket betyder att bostadsgator blir färdiga sist vid snöröjning. 

Hur snöröjningen och halkbekämpningen sköts i kommunen och hur olika områden prioriteras, hittar du information om i högerspalten här på sidan.

  • Senast uppdaterad 25 nov 2015