Till undermeny Karta Kontakt

Sortera avfall - minska din kostnad

Sopsortering

Du kan minska dina kostnader för sophämtning om du väljer ett mindre kärl eller färre hämtningar. När du sorterar och lämnar alla förpackningar av plast, papper, glas eller metall till återvinning minskar mängden avfall betydligt.

Byt ditt 190 liters kärl till 140 liter, med hämtning var 14 dag och spara 263 kronor per år. Behåll ditt 190 liters kärl, men välj hämtning var fjärde vecka och spara 500 kronor per år.

  • Senast uppdaterad 23 nov 2015