Till undermeny Karta Kontakt

Vårdnadsbidraget avskaffas från 1 januari 2016

nalle


Vårdnadsbidraget är ett skattefritt kommunalt bidrag på 3 000 kronor per månad och barn vilket Knivsta kommun erbjuder sina kommuninvånare. Den 18 november fattade regeringen beslut om att avskaffa vårdnadsbidraget från och med 1 februari 2016.

Vårdnadsbidraget avslutas i Knivsta den 31 december 2015

Kommunerna har själva möjlighet att besluta rörande vissa frågor gällande vårdnadsbidrag. 

Knivsta kommun har i kommunfullmäktige den 2015-06-17, i Mål och budget 2016, beslutat att vårdnadsbidraget ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2016.

  • Senast uppdaterad 1 dec 2015