Till undermeny Karta Kontakt

Hälsohuset diplomeras för arbete mot dopning

Dopningsdiplomering


Knivsta kommun påbörjar i höst tillsammans med träningsanläggningen Hälsohuset i Knivsta en satsning mot dopning. Med utbildad personal och en framtagen policy och handlingsplan är träningsanläggningen den första i länet som blir diplomerad inom ramen för det nationella antidopningsnätverket PRODIS. Målet är ett samhälle fritt från dopning.

Tillgängligheten till dopningspreparat ökar i och med utbudet på internet. Det finns anledning till att vara uppmärksam också på kostillskott, då vissa innehåller dopingklassade ämnen som köparen inte har kännedom om.

-   - Vi vill stå för en sund och hälsosam 100-procentig ren träning, säger Madelene Freij, projektledare och instruktör på Hälsohuset.

Användningen av dopningsmedel är vanligast bland män i åldern 18-34 år. Ungefär en procent av männen och mindre än en halv procent av kvinnorna har någon gång provat anabola androgena steroider. Motiven till dopningsbruk handlar oftast om att förbättra den idrottsliga prestationen, få ett eftersträvat fysiskt yttre och att genom att bli större öka förmågan att slåss eller skrämmas.

Bland dopningsanvändare är det vanligt att använda andra preparat såsom narkotika och läkemedel för att öka effekten eller minska biverkningarna.

-    Kommunen prioriterar  det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak högt. Eftersom dopningsanvändare ofta också använder narkotika och alkohol så är Hälsohusets satsning en viktig del i det samlade arbetet.

Samarbete mellan träningsanläggningar, polisen, kommunen och Länsstyrelsen i Uppsala län etableras runt dopningsfrågan. En forskningsstudie vid Karolinska Institutet kommer utvärdera effekten av satsningen på Hälsohuset.

Fakta

Inom nätverket PRODIS används en gemensam arbetsmetod som syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar.

På bilden syns från vänster Jennie Björstad, folkhälsostrateg, Madelene Freij och
Carina Nordlander från Hälsohuset, Björn-Ove Björk (KD) och kommunpolisen.

  • Senast uppdaterad 9 okt 2015