Till undermeny Karta Kontakt

Högåsskolan årets ”Våga vara snäll-stipendiat”

Vaga_vara_snall_Hogasskolan

På bilden från stipendieutdelningen ser ni från vänster, Anna Wik förskollärare, Elisabeth Wessén Sjölund rektor, Blerta Binaku fritidspedagog samt elevrepresentanter Einar Ericson och Wilma Kvarnström.

I berättelserna om Pelle Svanslös finns det en värdegrund om allas lika värde och att man ska vara snäll, som genomsyrar historierna. För att tydliggöra detta och för att hylla Gösta Knutsson, beslöt Sagogränd AB som kontrollerar rättigheterna för Pelle Svanslös och hans kompisar, att inrätta ett stipendium, som särskilt uppmärksammar förskolor, förskoleklasser, lågstadier, personal och pedagoger, som på olika sätt har arbetat med att utveckla barns förståelse för allas lika värde.

Att historierna om Pelle har dessa egenskaper hade pedagogerna under föregående läsår på Gredelby skola förstått och fortsätter nu det arbeten på Högåsskolan.  Pedagoger och elever arbetar kontinuerligt med detta och därför har Sagogränd och deras vd Mats Fromme beslutat att tilldela Högåsskolan 2015 års Pelle Svanslös Våga Vara Snäll Stipendium.

Stipendiesumman är på ett basbelopp om 44.500 kronor och ska öronmärkas för den skola som arbetet uppmärksammats för.

-   - Det är otroligt roligt, vi är stolta och glada över denna utmärkelse. Våra pedagoger har tillsammans med barnen gjort ett fantastiskt arbete kring värdegrundsarbetet som nu uppmärksammas. Pengarna tillfaller Högåsskolan som fortsätter att satsa och utveckla skolans värdegrundsarbete, säger Elisabeth Wessén Sjölund, Högåsskolans rektor.

 

Nomineringen lyder så här:

Med utgångspunkt från historierna om Pelle Svanslös, har stipendiaten på ett pedagogiskt, lekfullt och kreativt sätt förmedlat värderingsgrunden om Allas Lika Värde till eleverna i sin förskoleklass gul.

Barnens engagemang har under läsåret vida överstigit alla förväntningar och historierna om Pelle och hans kompisar har sått ett frö om allas lika värde i dessa barn som vi hoppas kommer vara för hela livet.

Vi vill därmed gratulera 2015 års stipendiat till Pelles Svanslös Våga Vara Snällstipendium, som blev Gredelbyskolan/Högåsskolan i Knivsta med förskolläraren Anna Wik och fritidspedagogen Blerta Binako samt rektorn Elisabeth Wessén Sjölund.”


Pelle_Svanslosutstallning
Så här fin var utställningen som pedagoger och elever vid
Gredelby/Högåsskolan gjorde.

  • Senast uppdaterad 12 okt 2015