Till undermeny Karta Kontakt

Nya lampor och förbättrade spår i elljusbanan

Fötter elljusspåret

Under september månad kommer det under dagtid ske två stora parallella arbeten på elljusspåret i Knivsta.

Byte armaturer/lampor

De gamla kvicksilverlamporna ska bytas ut mot nya ledlampor. Samtidigt ska vi se över och byta ut en del trästolpar.

Entreprenören kommer att städa undan efter sig varje dag.  Lamporna vid elljusspåret går att tända som vanligt.

Markarbete

I arbetet ingår även att förbättra spåret och de områden som idag är blöta och sanka. Vi ska om möjligt försöka leda bort vatten och föra på nytt ytmaterial (grus) där det behövs. Den lilla inre elbelysta slingan ska vi förbättra längs hela sträckningen.

Vi hoppas att ni har överseende med att det kan blir lite stökigt runt elljusspåret under tiden då arbetet pågår med arbetena och att det inte ska ställa till det allt för mycket för er.

Har ni några frågor eller synpunkter kan ni höra av er till:Knivsta kommun, kulturochfritid@knivsta.se, 018-34 70 00.

  • Senast uppdaterad 3 sep 2015