Till undermeny Karta Kontakt

Om flyktingmottagande i Knivsta kommun

Flyktingströmmarna i Europa är fortsatt stora och läget är mycket ansträngt enligt Migrationsverket. I ett brev som i skickats till Sveriges kommuner skriver Migrationsverket att gemensamma krafter behövs från alla viktiga samhällsaktörer, däribland kommunerna. Kommunstyrelsen i Knivsta har beslutat att Knivsta ska hjälpa till.

14 oktober

I går tecknade Migrationsverket avtal med Kommunfastigheter i Knivsta om att hyra delar av Knivsta servicehus för ett så kallat ankomstboende. Det är ännu inte helt klart hur många personer som ankomstboendet kommer att ta emot, men enligt Migrationsverket handlar det om mellan 100 och 150 personer. På ett ankomstboende bor man några dagar tills man registrerat sig som asylsökande, därefter flyttar man vidare till ett anläggningsboende eller till eget boende, exempelvis hos släktingar eller vänner.

Frågor och svar om flyktingmottagande

Vi har ställt samman frågor och svar, utifrån den information som finns i dag och de frågor som kommit till kommunen om flyktingmottagandet. Länk till informationen hittar du till höger på sidan. 

Informationen kommer att fyllas på löpande.

9 oktober 2015

Med anledning av det ankomstboende som Migrationsverket planerar att driva i delar av Knivsta servicehus genomförs den 13 oktober två informationsmöten. Närboende, grannar samt föräldrar med barn på förskolan Diamanten (som har sina lokaler i Servicehuset) har bjudits in att delta. Avsikten är att ge information och att erbjuda möjligheter att ställa frågor. På mötena deltar representanter från Knivsta kommun, Migrationsverket och Kommunfastigheter i Knivsta.

30 September 2015

Migrationsverket besökte fredag eftermiddag förra veckan de lokaler som tidigare var äldreboende i Knivsta servicehus. Man har nu meddelat att man är intresserad av att hyra lokalerna för att driva ett så kallat ankomstboende för asylsökande. Hyresförhandlingar har inletts med Kommunfastigheter i Knivsta som äger lokalerna.

På ett ankomstboende bor man de första dygnen, till dess man registrerat sig som asylsökande hos Migrationsverket.

Det är ännu inte klart exakt hur många personer som kommer att tas emot på ankomstboendet, men som det ser ut nu så blir det något färre än de 200-250 personer som tidigare kommunicerats. Vi vet heller inte när i tiden Migrationsverket önskar ta lokalerna i bruk, men sannolikt ganska snart eftersom behoven är stora.

Migrationsverkets avsikt är att själv bemanna boendet och driva verksamheten.

Knivsta kommun kommer löpande att ge så mycket information vi kan. Den viktigaste kanalen för den allmänna informationen är kommunens webbplats: www.knivsta.se

Så snart vi vet med säkerhet att det blir ankomstboende i Knivsta kommer kommunen också att i möjligaste mån arbeta med riktade informationsinsatser gentemot olika målgrupper.

24 september 2015

Flyktingströmmarna i Europa är fortsatt stora. De senaste dagarna har 7147 personer sökt asyl i Sverige. Det är historiskt höga siffror och läget är mycket ansträngt enligt Migrationsverket. I ett brev som i går skickades till Sveriges kommuner skriver Migrationsverket att gemensamma krafter behövs från alla viktiga samhällsaktörer, däribland kommunerna.

Knivsta kommun arbetar med att skapa beredskap för att kunna hjälpa till i denna exceptionella situation. Arbetet sker utifrån ett prioriterat uppdrag från kommunstyrelsen och en arbetsgrupp är bildad med representanter från kommunens verksamheter. 

De delar som tidigare var äldreboende i Knivsta Servicehus har tillsammans med den tidigare Gredelbyskolan identifierats som tillgängliga lokaler som skulle kunna tas i bruk för någon form av boende under kortare eller längre tid. Det är ännu inte klart i vilken utsträckning Migrationsverket behöver Knivstas hjälp. Det är Migrationsverket som ansvarar för att ge dem som kommer till Sverige möjlighet att söka asyl och att erbjuda dem som behöver någonstans att bo.

Kommunen kommer löpande att ge så mycket information vi kan. Den viktigaste kanalen för den allmänna informationen är kommunens webbplats: www.knivsta.se

Blir det aktuellt för Knivsta att ta emot nyanlända kommer kommunen också att i möjligaste mån arbeta med riktade informationsinsatser gentemot olika målgrupper.

15 september 2015

Kommunen har haft kontakt med Migrationsverket som meddelat att man under de närmaste dagarna inte har behov av de akutplatser som inventerats i Knivsta. Men fortfarande är många människor på väg mot Europa, så situationen kan komma att ändras.

14 september 2015

Många människor är på flykt och önskar asyl bland annat i Sverige. Migrationsverkets behov av lokaler för tillfälliga övernattningar är därmed mycket stort. 

Sent på eftermiddagen fredag 11 september kontaktade Länsstyrelsen länets kommuner och bad om att akut få in uppgifter om vilka lokaler som kommunerna kan erbjuda Migrationsverket. Lokalerna ska bland annat kunna användas för tillfälliga övernattningar för nyanlända personer som är i början av asylprocessen. 

Under lördagen genomförde räddningstjänsten tillsammans med Knivsta kommun en första inventering av flera kommunala och privata byggnader i Knivsta. 

På lördag eftermiddag fick Länsstyrelsen information om att Knivsta kommun kan erbjuda Migrationsverket utrymmen för 200-250 personer. Dessa lokaler kan tas i bruk så snart Migrationsverket önskar. Det handlar om det tidigare Servicehuset och den tidigare Gredelbyskolan som går att ställa i ordning med kort varsel. Därutöver kan ytterligare lokaler göras i ordning under veckan för övernattning alternativt korttidsboende om behov skulle finnas.

Migrationsverket leder processen kring flyktingmottagandet. Knivsta kommun inväntar nu svar från Migrationsverket utifrån den information som kommunen skickat in via Länsstyrelsen. 

  • Senast uppdaterad 14 okt 2015