Till undermeny Karta Kontakt

Ändring genom tillägg av Stadsplan för Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen med mera

PLankarta_Lyckasen
Samråd för Ändring genom tillägg av Stadsplan för Knivsta stationssamhälle, Lyckåsen m.m. hålls från och med den 24 september till och med 4 oktober 2015.

Här hittar du planen

Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Du hittar även all information i högerspalten. Handlingarna finns tillgängliga från och med dagen då samrådet börjar.

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att komplettera användningen av den befintliga byggnaden från bostadsändamål till att även omfatta vårdboende, så att den befintliga verksamheten, ett HVB-hem, ska vara planenlig. Ändringen avser inte att ändra underliggande plans huvudsyfte. Den ursprungliga handlingen består och ska läsas tillsammans med denna ändring.

Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta och planbeskrivning.

  • Senast uppdaterad 3 nov 2015