Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Särsta park- och fritidsområde har vunnit laga kraft

Särsta park- och fritidsområde

Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att anta Detaljplan för Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1 med flera. Beslutet om antagandet vann laga kraft den 24 juli 2015.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.Samhällsutvecklingsnämnden

  • Senast uppdaterad 3 sep 2015