Till undermeny Karta Kontakt

Fiskar och småkryp i Knivstaån

2016-04-28

Fiskhink

Det är inte alla åar som har sin egen dag, men det har Knivstaån. I år firades den för fjärde gången med ryssja, fiskhåvar, baljor och luppar så man enkelt kan studera vad som döljer sig under ytan. 

Det var Knivsta kommun, Knivsta Naturskola i Eda, Upplandsstiftelsen, Biotopia och Länsstyrelsen som tillsammans visade, fiskade och förklarade för bland andra intresserade barn från Ur & Skur förskola.

Knivstaån, som heter Pinglaström innan den når Trunsta träsk, och Lövstaån en bit nedströms efter att den lämnat Knivsta, har en mängd vattenlevande djur visar det sig. I ryssjan får man denna dag upp mörtar, abborrar och björkna, och med håvarna en massa småkryp som man knappt ser med blotta ögat.

Detta år utökades evenemanget med ett studiebesök lett av av Roslagsvatten i reningsverket, något som även ett gäng femte- och sjätteklassare med sin lärare hade hakat på tidigare på dagen. 

Sara Antell förestår Naturskolan, med bas i Eda, som sedan 2015 är en permanent kommunal verksamhet. Varje termin kallar Sara till sig vissa årskullar, i höstas fick till exempel sjuorna studera livet i vatten.

Femmorna fick idka friluftsliv och lära sig mer om ”ekosystemtjänster”, det vill säga alla de livsnödvändiga funktioner som naturen tillhandahåller oss helt gratis, som t.ex. vattenrening, pollinering, fotosyntes och rekreation.

  • Senast uppdaterad 3 maj 2016