Till undermeny Karta Kontakt

Nya regler för fyrverkerier

fyrverkeri


Kommunfullmäktige har beslutat om en ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter gällande fyrverkeripjäser. De nya bestämmelserna är mer detaljerade än de gamla, bland annat införs en tids- och datumbegränsning. Reglerna gäller från det att beslutet vunnit laga kraft, om cirka en månad.

Användandet av mindre fyrverkerier och pyrotekniska varor, som man inte behöver tillstånd för, är endast tillåtet mellan 20:00 och 01:00 på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton samt skärtorsdagen. 

För användande under övriga dagar av fyrverkerier, som inte kräver polistillstånd, krävs ändå särskilt tillstånd från kommunen. 

Det är förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden. 

Om man inom tätare bebyggelse vill använda kraftigare pyrotekniska varor, som kan innebära risker för människor eller egendom, krävs tillstånd från polismyndigheten.  • Senast uppdaterad 3 maj 2016