Till undermeny Karta Kontakt

Lyckträffens verksamhet för daglediga byter lokal

Lyckträffens nya lokaler

 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 1:a september att kommunen ska hyra lokaler vid Sågverkstorget i Knivsta centrum. Beslutet innebär att Lyckträffen och enheten för gemensam bemanning inom vård och omsorg vid årsskiftet flyttar från Faktorns gata 6 till Sågverkstorget 10.

Lyckträffens nya lokal mer publik

Lyckträffen arbetar förebyggande för att motverka ohälsa på grund av ensamhet och social isolering. Målgruppen för verksamheten är alla daglediga i kommunen, oavsett ålder och ursprung. Med den nya placeringen vid Sågverkstorget blir verksamheten mer synlig för allmänheten och kommunens förhoppning är att även personer som tidigare inte har besökt Lyckträffen hittar dit. Lyckträffens nya lokal är något mindre än den nuvarande lokalen men vid större evenemang finns möjlighet att använda till exempel Tilassalen i Kommunhuset. 

Hemtjänst och rehabilitering trångbodda

Bakgrunden till beslutet att flytta Lyckträffen är att Knivsta kommun har vuxit kraftigt under senare år. Det har lett till att hemtjänsten, hemsjukvården och rehabiliteringen har ökat i omfattning. Dessa verksamheter behöver större gemensamma lokaler på Faktorns gata 6 för att rymmas och kunna fungera enligt de lagkrav som ställs på verksamheten och på personalens arbetsmiljö.

Hyresvärden ställer som villkor att verksamheten vid Sågverkstorget ska vara publik, eftersom det är ett torg. Därför är Lyckträffen den enda av verksamheterna på Faktorns gata 6 som är möjlig att flytta dit.

Viktigt motverka ensamarbete

Kommunen har en person anställd inom Lyckträffen. För att undvika ensamarbete kommer Lyckträffen dela den nya lokalen vid Sågverkstorget med två till tre personer från enheten för gemensam bemanning, inklusive en gemensam chef. Därmed skapas en bättre arbetsmiljö och större trygghet, och de anställda får närhet till den gemensamma chefen.

Volontärerna fortsatt viktiga

Volontärerna är viktiga för Lyckträffens verksamhet. Kommunen uppskattar volontärernas insatser och hoppas att verksamheten ska fungera på ett bra sätt framöver. När Lyckträffen flyttar ut från den direkta närheten till kommunens boenden för äldre är volontärerna självklart fortsatt välkomna att bedriva sin uppsökande verksamhet. Även trädgården på Estrids gård står till förfogande för Lyckträffens aktiviteter.

Ett informationsmöte kommer att hållas för volontärerna vid Lyckträffen. Lokalen på Sågverkstorget 10 planeras vara klar vid årsskiftet 2016/2017. 

 

 

 

  • Senast uppdaterad 1 sep 2016