Till undermeny Karta Kontakt

Välkommen till ett nytt läsår

2016-08-12

skolstart

 

Läsåret börjar onsdagen den 17 augusti

För mer information, ring till respektive skola:

 • Alsike skola, 018-34 72 70
 • Brännkärrskolan, 018-34 70 50
 • Högåsskolan, 018-34 69 00
 • Lagga skola, 018-34 79 17, 34 78 09
 • Långhundra skola, 018-34 78 09, 34 79 63
 • Margarethaskolan, 018-34 74 50
 • Segerstaskolan, 018-34 79 25
 • S:ta Maria skola, 018-34 68 41
 • Thunmanskolan, 018-34 71 60
 • Ängbyskolan, 018-34 79 02

Skolskjutsar

Information om skolskjutsar till och från skolan finns på UL:swebbplats, se länk till höger

Sjögrenska gymnasiet

Årskurs 1, lärling-, introduktionsprogrammen och SPRINT, börjar onsdagen den 17 augusti, kl 9.00.

Årskurs 2 och 3, lärling- och introduktionsprogrammen, börjar torsdagen den 18 augusti, kl 9.00.

Sjögrenska gymnasiet har tel 018-34 72 64

.

 • Senast uppdaterad 18 aug 2016