Till undermeny Karta Kontakt

Nytt från kommunstyrelsen

kommunhus-vapen


Vid sitt sammanträde den 1 februari beslutade kommunstyrelsen (KS)
bland annat att arbetet med ett idrotts- och aktivitetshus intill skoltomten
i Alsike ska fortgå, så att det kan vara färdigställt till höstterminen 2018.

Knivsta kommuns revisorer har låtit granska kommunens rutiner för
markanvisningar och har en del anmärkningar, bland annat att riktlinjer
saknas. En policy för markanvisningar antogs av KS och går vidare till
kommunfullmäktige för beslut 10 februari.

Till förvaltningen gavs planuppdrag gällande detaljplanearbete för
Ledingevägen och förtätning av centrala Knivsta.

Ett styrdokument för Knivsta kommuns arbete med krisberedskap antogs.


  • Senast uppdaterad 8 feb 2016