Till undermeny Karta Kontakt

Knivsta ökade mest i Sverige

Ringlek på Sågverkstorget


Knivstas folkmängd växte med 4,7 procent under det gångna året. Det betyder att Knivsta procentuellt var den snabbast växande kommunen i landet under 2015. 

Antalet invånare i Knivsta kommun var vid utgången av året 16 869 personer, en ökning med 764 invånare enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella siffror

Sedan kommunstarten 2003 har Knivstas befolkning ökat med hela 34 procent. 2015 var året med den snabbaste befolkningstillväxten.

Inflyttningsnetto och födelseöverskott

En stor del av befolkningsökningen beror på inflyttning, Knivsta hade ett så kallat positivt inflyttningsnetto med 638 personer (1533 personer flyttade in i kommunen och 895 personer flyttade härifrån). Invandringsöverskottet var 109 personer. 

Antalet nyfödda var 211 och antalet avlidna 85, vilket innebär ett födelseöverskott med 126 personer. 

Befolkningen i hela Sverige ökade under 2015 med 103 662 personer till drygt 9,8 miljoner.

Läs mer om befolkningstillväxten i Sverige, se länk till höger

  • Senast uppdaterad 8 mar 2016