Till undermeny Karta Kontakt

Förskola intill Kölängsvägen

plankarta kölängsvägen fsk

Ett förslag till detaljplan för förskola intill Kölängsvägen finns ute på granskning 17 februari – 9 mars 2016.

Planområdet är beläget i Knivsta tätort, inom fastigheten Gredelby 2:1.
Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en förskola som är
anpassad till de naturvärden som finns i området.

Planen ställs ut i entrén, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18. Se även länk till höger.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 9 mars 2016 till Planenheten,

741 75 Knivsta. Mer information se länk till höger

  • Senast uppdaterad 7 mar 2016