Till undermeny Karta Kontakt

Alliansen och KN.NU överens om revidering av budget

kommunhus-vapen


Allianspartierna och Knivsta.Nu har träffat en överenskommelse om att revidera budget 2016, inklusive budgetplanen för 2017-2019.

Revidering av budgetplanen 

Genom revidering av budgetplanen ska det planerade Centrum för Idrott och Kultur (CIK) – med placering nedanför det nuvarande Hälsohuset – från början kunna innehålla en fullstor sporthall med läktare, träningshall, kultur- och budohall samt en ishall. Vidare ska medel avsättas för ytterligare en fullstor sporthall i Alsike. 

Förändringar i budget 2016

Överenskommelsen innebär också att kommunstyrelsen tillförs extra resurser redan 2016 mot bakgrund av det ökande flyktingmottagandet. Avsikten är att skapa bättre förutsättningar för ett väl fungerande mottagande av de som kommer till Knivsta. Vidare skapas utrymme för arbetet med näringslivsutveckling, bland annat genom fortsatt medlemskap i Stockholm Business Alliance – ett samarbete mellan 53 kommuner i Mälardalen. Därutöver ges kommunens gemensamma stödverksamhet samma uppräkning som övriga verksamheter i kommunen. 

Alla åtgärder finansieras genom ökade intäkter från exploatering av mark. 

Partierna har också kommit överens om att markanvisningsavtal ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott innan de förs till kommunstyrelsen för beslut.

Bakom överenskommelsen står Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) samt Knivsta.Nu. 


Beslut fattas av kommunfullmäktige

Kommunens förvaltning förbereder nu beslutet om reviderad budget inför kommunstyrelsens extra sammanträde den 18 januari 2016. Därefter förs ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut den 10 februari. 

I och med att kommunfullmäktige fastställer den reviderade budgetplanen kan ett utökat startbeslut fattas för CIK, och byggnationen av den fullstora anläggningen påbörjas. Det beslutet fattas av kommunstyrelsen.

  • Senast uppdaterad 11 jan 2016