Till undermeny Karta Kontakt

Flottsundsbron avstängd för trafik

Flottsundsbron, Illustration: Uppsala kommun

Flottsundsbron är avstängd för trafik 11-15 januari. Då pågår montering av den nya tillfälliga bron. Flottsundsbron i södra Uppsala är gammal och behöver bytas ut. Därför byggs en ny bro vid Flottsund. Målet är att bron ska vara färdig våren 2017. Under byggtiden monteras en tillfällig bro och leder över trafiken till den.

Om du åker kommunalt till Uppsala, kan det bli ändrad tursträckning, all aktuell information om detta finns på UL:s hemsida, se högerspalten. Ytterligare information från UL, om hur du på bästa sätt kan åka kollektivt under den här perioden finns i bifogad pdf-fil i högerspalten.

Där hittar du även mer information om Flottsundsbron.
Bildillustrationen är gjord av Uppsala kommun.
  • Senast uppdaterad 11 jan 2016