Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Furulund, Knivsta 26:1

Furulund


Ett förslag till Detaljplan för Furulund med flera, Knivsta 26:1, 27:1 med flera finns nu ute på granskning till och med den 13 januari 2016. Planområdet är beläget cirka 1,5-2 km sydost om Knivsta centrum och ligger mellan Forsbyvägen och Genvägen med Ledingevägen som avgränsning i söder. Syftet med planen är att skapa förutsättningarna för att stycka av befintliga fastigheter och möjliggöra för cirka 40 nya fastigheter på storlekar mellan 1 000 och 1 400 kvm. En ny väg med enskilt huvudmannaskap ska gå igenom området för att tillgängliggöra tillkommande fastigheter, samt underlätta för gång- och cykeltrafik.

  • Senast uppdaterad 4 jan 2016