Till undermeny Karta Kontakt

Remiss gällande eventuellt bygglov för mobilmast i Alsike

2016-01-29

Knivsta kommuns bygglovenhet handlägger just nu ett ärende gällande en eventuell byggnation av en mobilmast i Alsike. Därför har ett flertal av de som bor i området fått en remiss i ärendet skickat till sig.

De personer som fått remissen, har fått den i egenskap av att de bedöms vara sakägare. Mobilmasten föreslås att placeras på mark som enligt detaljplan ska användas för naturmark och det är den avvikelsen sakägarna ges möjlighet att yttra sig över. 

Är du sakägare och har synpunkter på remissen ber vi dig att svara skriftligen till oss. I det utskick du fått finns information om hur du går till väga.

Har du inga synpunkter behöver du inte svara

Ett stort antal remisser har skickats ut och de synpunkter som kommer in är viktiga. Vi önskar därför få möjlighet att koncentrera oss dessa. Har du som sakägare inga synpunkter på remissen behöver du därför inte svara kommunen. På så sätt hjälper du oss att spara tid för administration.  

Flera myndigheter har fått remissen

Bygglovenheten har även skickat remissen till flera myndigheter bland annat Strålskyddsmyndigheten, för att få svar på frågor om eventuell strålning och andra hälsoeffekter. Bygglovenheten väntar på svar från dessa myndigheter.

Strålsäkerhetsmyndigheten har svarat på remissen och det svaret finns i högerspalten här på sidan.

Beslut i ärendet tas på bygg- och miljönämndens sammanträde, när ärendet är färdigt för beslut.

  • Senast uppdaterad 5 feb 2016