Till undermeny Karta Kontakt

Detaljplan för Östra gärdet, del av Ängby 1:1 antagen

Ostra_gardet

Samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 30 november 2015 att anta Detaljplan för Östra gärdet, del av Ängby 1:1. Beslutet om antagande vann laga kraft den 30 december 2015. 


Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.
  • Senast uppdaterad 21 jan 2016