Till undermeny Karta Kontakt

Kommentar från Knivsta kommun med anledning av uppgifter i Upsala Nya Tidning


Upsala Nya Tidning publicerade för några dagar sedan en insändare och en efterföljande ledare vilka handlar om Knivsta kommun och rutinerna vid markanvisning. I dessa båda texter finns det påståenden om kommunen som det finns anledning att kommentera med fakta.

Publicering av revisionsrapporten

Så snart en rapport från revisionen kommer in till kommunen är den en offentlig handling som kan begäras ut. Därutöver är det kommunens rutin att publicera rapporterna på kommunens webbplats i samband med att de behandlas av ansvarig nämnd. 

Revisionsrapporten rörande markanvisning behandlas av kommunstyrelsen måndag 1 februari. Kallelsen till sammanträdet publicerades i går, måndag 25 januari.

Handlingen finns att läsa via denna länk

Här kan du läsa kallelsen till hela sammanträdet

För att ytterligare öka tillgängligheten till de granskningar som genomförs har vi nu beslutat att komplettera denna publicering med en samlingssida. Där kommer vi att löpande lägga upp revisionens rapporter efter att de behandlats politiskt, tillsammans med yttrande från kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd.

Riktlinjer för markanvisningar

Kommunen har sedan 2012 använt sig av markanvisningar inför eventuell försäljning av kommunal mark. 

Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar trädde i kraft 1 januari 2015. 

Under året har kommunen arbetat med att ta fram en policy för markanvisningar. Policyn ska fastställas av kommunfullmäktige. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 1 februari. 

Via denna länk kan du läsa handlingen

Enligt dagens rutiner fattas alla beslut om markanvisningar av kommunstyrelsen.

Riktlinjer för upphandling

Kommunen har en upphandlingspolicy. Den senaste fastställdes av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Den 20 oktober samma år kompletterades denna med riktlinjer för inköp och upphandling, fastställda av kommunstyrelsen.

Dessa båda dokument har dock ingen bäring på markanvisningar och försäljning av kommunal mark.

Upphandlingspolicyn och tillhörande riktlinjer baserar sig på lagen om offentlig upphandling (LOU) som reglerar hur inköp och upphandling ska göras av den offentliga sektorn.

Här kan du läsa om kommunens upphandlingspolicy

Frågan om personligt ansvar

Det har inte till kommunen kommit in något ärende från revisorerna där de väcker frågan om personligt ansvar vad gäller kommunens arbete med markanvisningar.

  • Senast uppdaterad 26 jan 2016