Till undermeny Karta Kontakt

Snö- och halkbekämpning

G-C-väg i snö


Det finns många frågor och funderingar kring snöröjning och halkbekämpning nu när det har snöat ganska ymnigt under det senaste dygnet. Kommunen är väghållare för cirka 50 kilometer gator och vägar samt drygt 30 kilometer gång- och cykelvägar i centralorten och i nya Alsike. Kommunens entreprenör arbetar hårt för att göra både vägar, gång- och cykelbanor tillgängliga för alla både trafikanter, cyklister och gående.  

Korsningar, rondeller och uppförsbackar är sträckor som snabbt kan bli väldigt hala och påverka körningen och därmed öka risken för trafikanter. Då görs punktinsatser som åtgärd för att minimera att något händer. Dessa sträckor sandas för att öka säkerheten i trafiken.

När det gäller gångbanorna i Knivsta och Alsike ansvarar respektive fastighetsägare för snöröjning och halkbekämpning utanför den egna fastigheten.  Mer information om snöröjning och halkbekämpning hittar du i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 14 jan 2016