Till undermeny Karta Kontakt

Allemansrätten gäller inte el-cyklar

2016-07-21

Elcykel

 

El-cyklar, Segways och andra mindre fordon med motor ingår inte i allemansrätten.Det betyder att du inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Här kommer information från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har under de senaste åren fått allt fler frågor om allemansrätten och olika typer av motoriserade transportmedel, det har oftast gällt så kallade el-cyklar, el-assisterade cyklar eller cyklar med sk Pedelelec-funktion, men det har även gällt andra typer av transportmedel som terräng-Segways och liknande.

Naturvårdsverket anser inte att det är tillåtet att köra motoriserade transportmedel i naturen med stöd av allemansrätten, oavsett hur dessa definieras i lagen om vägtrafikdefinitioner. Det betyder att el-cyklar och liknande inte får köras i naturen utan lov av markägaren. Den som vill köra den här typen av fordon på stigar, eller leder eller fritt i terrängen på någon annans mark måste ha lov av markägaren.

För transportmedel som klassas som motordrivna fordon, t ex. bil, MC och fyrhjulingar gäller terrängkörningslagstiftningen som vanligt, vilket innebär att det i de allra flesta fall är förbjudet att köra i terräng. Dispens för motordrivna fordon kan sökas hos länsstyrelsen. Mer information finns via länken i högerspalten.

  • Senast uppdaterad 20 jul 2016