Till undermeny Karta Kontakt

Glykolen i Knivstaån är nu nedbruten

2016-06-11

Knivsta kommun bedömer att den glykol som tidigare släppts ut i Knivstaån nu har brutits ner. Det råder därmed inte längre någon fara att vistas invid ån.

Det är mycket svårt att avgöra hur mycket den lokala åmiljön drabbades akut vid utsläppet, men enligt de beräkningar som gjorts bör inte någon bestående skada ha skett.

Under de första dagarna efter utsläppet gick kommunens miljöenhet längs ån för att spåra miljöskador, men utan att hitta några döda fiskar. Inte heller i den del av ån som flyter genom Sigtuna kommun har man märkt av någon fiskdöd. Det som kunnat iakttas är en mängd döda bottenorganismer i centrala Knivsta.

Knivsta kommun ser allvarligt på att ett utsläpp har kunnat ske och händelsen är polisanmäld.

Mer information

För den som är intresserad finns tidigare publicerad information att läsa via länkar i högerspalten.
  • Senast uppdaterad 10 jun 2016