Till undermeny Karta Kontakt

Bygglov har beviljats för nybyggnad av mast

Karta över Östhamra placering av mast.

 

Bygg- och miljönämnden har den 19 april 2016 beviljat bygglov för nybyggnad av en mast och tre teknikbodar på fastigheten Östhamra 4:1. Det är en ny anläggning för elektronisk kommunikation för allmänt ändamål. Masten kommer att placeras drygt 200 meter söderut från den mast som står där i dag.

Handlingarna finns att se i sin helhet i Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 i Knivsta.

  • Senast uppdaterad 25 maj 2016