Till undermeny Karta Kontakt

Glykolen i Knivstaån späds ut i vattenflödet

2016-05-26

Natur, genrebild

 

Med anledning av utsläppet av glykol till Knivstaån häromdagen rekommenderar kommunen att barn, hundar och betande djur under denna vecka hålls borta från vattnet, nedströms Gredelbyleden.

Kommunen kommer att fortsätta med provtagning av vattnet och beroende av resultatet kan rekommendationen komma att förlängas ytterligare några dagar.

Fakta om etylenglykol

Etylenglykol är lätt biologiskt nedbrytbart. Det blandar sig lätt med vatten och dunstar vid varmt väder.

Ämnet är skadligt vid förtäring.

Glykolen i Knivstaån späds nu successivt ut i vattenflödet. Den rinner längs Knivstaån och vidare i vattensystemet. Ju längre ner i systemet den kommer från utsläppsplatsen desto mer utspädd blir glykolen.

Det varma vädret dagarna efter läckaget bidrar till avdunstning, och eventuellt regn de kommande dagarna kommer att bidra ytterligare till utspädning.

Bakgrund

Under måndagen uppstod ett fel i kylanläggningen på Kommunhuset i Knivsta. Det ledde till att etylenglykol läckte ut från systemet och rann ner i dagvattensystemet.

Knivsta kommun är hyresgäst i Kommunhuset. När läckaget blev känt kontaktades fastighetsägaren och arbete påbörjades med att se över anläggningen och utreda hur läckaget kunde uppstå. Det direkta felet är åtgärdat och systemet är återigen tätt.

Till att börja med var det oklart hur stor mängd som läckt ut, men sent tisdag eftermiddag bedömde man att det handlade om 667 liter glykol utspädd i totalt 2000 liter vätska. Fortsatta undersökningar kan komma att visa att det handlar om något mer.

Uppsalavatten som ansvarar för dagvattenledningarna i Knivsta kommun har varit på plats och med hjälp av filmning undersökt dagvattensystemet runt läckaget. Undersökningarna visar att det inte finns någon vätska i systemet utan att den runnit vidare ut i Knivstaån.

Vad händer härnäst

Knivsta kommun följer läget genom fortsatt provtagning av vattnet i ån.

En fördjupad teknisk utredning av kylsystemet kommer att genomföras tillsammans med fastighetsägaren. Ett utsläpp av glykol är allvarligt för miljön och det är mycket viktigt att läckage från systemet inte kan uppstå på samma sätt igen.

  • Senast uppdaterad 27 maj 2016