Till undermeny Karta Kontakt

Mottagning av ensamkommande barn

2016-03-15

fonster med pelargon

Anvisning från Migrationsverket

Sveriges kommuner anvisas att ta emot ensamkommande barn enligt ett så kallat fördelningstal över riket som baseras på Migrationsverkets prognos.

För Knivsta kommun är det en självklarhet att vi ska hjälpa barn och unga som flytt från krig och våld i sina hemländer. Målet är att ge dem en möjlighet att bygga sig en trygg och säker framtid i Sverige.

Vård- och omsorgskontoret i Knivsta har fått uppdraget av socialnämnden att starta ytterligare ett kommunalt Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande flyktingbarn. Planerad lokal är den nya delen av det som tidigare var Gredelbyskolan.

Inför öppnandet av ett nytt HVB kommer Knivsta kommun att i möjligaste mån arbeta med riktade informationsinsatser gentemot olika målgrupper, till exempel närboende.


  • Senast uppdaterad 1 apr 2016